Binnenisolatie buitenmuren


Als spouwisolatie geen optie is, kan deze binnenisolatie van de buitenmuren een oplossing bieden!!In de meeste woningen vormen de muren – na het dak – een van de belangrijkste verliesoppervlakken. In het algemeen leidt de thermische isolatie van de gevels van een gebouw daardoor tot een relatief grote energiebesparing.Het hoofddoel van de thermische isolatie van gebouwen is het energiegebruik voor verwarming reduceren. Door de gevel te voorzien van thermische isolatie, wordt ook de temperatuur van de binnenoppervlakken verhoogd, waardoor het thermische comfort verbetert. Het heeft echter weinig zin om de isolatiedikte van de wanden te vergroten zonder aandacht te schenken aan de luchtdichtheid. Als er geen aandacht is voor luchtverversing door gecontroleerde ventilatie, kan de thermische isolatie van een gebouw op haar beurt een nadelige invloed hebben op het comfort en eventueel op de gezondheid van de gebouwgebruikers.Pleisterwerken Dany Clement is een gecertificeerd aannemer voor het plaatsen

van deze binnenisolatie en kan de binnenmuren ook perfect afwerken na plaatsing.Sinds 1 januari 2017 kun je in bestaande woningen, aangesloten op het distributienet vóór 2016 (of met een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vóór 2016) een premie van de netbeheerder krijgen voor isolatie geplaatst via de binnenzijde. Alleen eindfacturen vanaf 1 januari 2017 komen in aanmerking.De premie vraag je aan bij de netbeheerder (Eandis of Infrax) en bedraagt €15 per m² geplaatste isolatie via de binnenzijde. De minimale Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatielaag is 2 m²K/W.